ژربر دوریاک / پاپ سیلوستر دوم و موسیقی

ژربر دوریاک / پاپ سیلوستر دوم ( نهصد و پنجاه تا یک هزار و سه )

موسیقیموسیقی.jpg” alt=”ژربر دوریاک / پاپ سیلوستر دوم و موسیقی“/>

ژربر دوریاک / پاپ سیلوستر دوم و موسیقی

ژربر اهل آوریاک که بعدتر به نام پاپ سیلوستر دوم شناخته شد، در آکوتن به دنیا آمد. او در کودکی به صومعه بندیکتاین سنت ژرالد در آوریاک وارد شد و آموزش های اولیه اش را در آنجا دریافت کرد. هوش سرشار و تمایل شدیدش به فراگیری بانی شد که ژربر درجات صومعه را به سرعت طی کند که همین بانی شد شایعاتی مبنی بر اینکه او نبوغش را از شیطان دریافت می کند، بر سر زبان ها بیفتد.
از نهصد و هفتاد و دو تا نهصد و هشتاد و نه ژربر راهب بزرگ دیر سلطنتی سنت رمی در ریمس فرانسه و صومعه ایتالیایی بوبیو ایتالیا بود. در سنت رمی او ریاضیات، هندسه، نجوم و موسیقی تدریس می کرد. او با استفاده از روش ترکیبی بوئتیوس که هر چهار موضوع همزمان در سیستمی تحت عنوان علوم چهارگانه quadrivium آموزش داده می شد به تدریس می پرداخت. در آن زمان قوائد موسیقی، الهی و عینی محسوب می شدند و فراگیری روابط بین تحرکات موسیقایی فضاهای آسمانی، کارکردهای بدن و آوای صدای بشر و سازهای موسیقی حائز اهمیت بود.
ژربر برای هنرجویانش سازی قدیمی از یونان باستان به نام مونوکورد را احیا کرد که بر روی آن می شد ارتعاش های موسیقایی را محاسبه کرد. او اولین اروپایی بعد از سقوط امپراتوری رم بود که نت نویسی استانداردی برای پرده و فاصله نیم پرده های موسیقی ارائه کرد. وی به تفصیل درباره اندازه گیری لوله های ارگ نوشت و سرانجام هم اولین ارگ که با نیروی آب کار می کرد را طراحی کرده و ساخت (مشابه آژیرهای آبی استادیو های رومی). کارایی آن ارگ از تمام ارگ های کلیسایی که پیش از آن ساخته شده بود بهتر بود.

The post ژربر دوریاک / پاپ سیلوستر دوم و موسیقی appeared first on Tutorial24.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *